Mantelzorgers

Mantelzorgers leveren langdurig onbetaalde en vaak intensieve zorg voor bijvoorbeeld een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder of kind, een vriend, buurman of buurvrouw. Heel kenmerkend voor de zorg is dat het vaak gaat om zorg voor iemand waarmee al een relatie bestond. De mantelzorg is in alle gevallen onbetaald. In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden.

Juist omdat mantelzorgers hun zorg vaak combineren met tal van andere taken, lopen zij het risico overbelast te raken. De overheid weet dat en heeft daar beleid voor ontwikkeld. Zo kan er voor de mantelzorger die even tijd voor zichzelf nodig heeft vervangende of respijtzorg worden aangeboden. Een beroepskracht of vrijwilliger neemt dan voor een bepaalde tijd de zorg even over. Natuurlijk helpt het ook, als de waardering voor de mantelzorger kenbaar wordt gemaakt. Onder meer tijdens de Dag voor de Mantelzorg.