Viering

De Dag van de Mantelzorg wordt ieder jaar op 10 november gevierd. De dag is willekeurig gekozen, maar heeft voor veel mantelzorgers inmiddels uiteraard wel een waarde gekregen. De dag wordt vaak ingevuld met bijeenkomsten waarbij de mantelzorgers elkaar bijpraten of waar zij op tal van gebieden rond zorg en financiën bijgepraat worden. Daarnaast is er vaak ook een blijk van waardering op deze dag in de vorm van een aardig presentje. Met name provincies en gemeenten herkennen en erkennen het belang van de mantelzorger en drukken dat in veel gevallen uit met een leuk cadeau. Waardevol werk wat voor niets wordt verricht, wordt zo toch een beetje op waarde geschat.

Er is overigens nog een manier om waardering voor de mantelzorger uit te spreken. Mensen die verzorgd worden, kunnen een zogenaamd mantelzorgcompliment aanvragen voor hun verzorger. Dat doen zij bij de Sociale Verzekeringsbank. Het mantelzorgcompliment voor 2012 is maximaal €200. De SVB betaalt het mantelzorgcompliment uit. U mag per kalenderjaar voor 1 mantelzorger het mantelzorgcompliment aanvragen.